preliminarz


preliminarz
preliminarz {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż III, D. -a; lm D. -y {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zestawienie przewidywanych wydatków i dochodów; plan finansowy czegoś (np. jakiejś imprezy) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Preliminarz konferencji naukowej, obozu harcerskiego. Zatwierdzić preliminarz. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}ekon. {{/stl_8}}{{stl_7}}'szczegółowy plan dochodów lub wydatków jednostki budżetowej, ustalany w ramach budżetu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sporządzić preliminarz. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}ekon. {{/stl_8}}{{stl_7}}'projekt budżetu państwowego przedstawiany przez rząd parlamentowi do zatwierdzenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Preliminarz budżetowy rządu. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • preliminarz — m II, D. a; lm M. e, D. y 1. ekon. «plan finansowy jednostki budżetowej ustalający jej dochody i wydatki bez wzajemnego ich bilansowania» 2. ekon. «projekt budżetu państwowego» Preliminarz budżetowy rządu. ‹z fr.› …   Słownik języka polskiego

  • preliminować — ndk IV, preliminowaćnuję, preliminowaćnujesz, preliminowaćnuj, preliminowaćował, preliminowaćowany «układać preliminarz, obliczać i zestawiać przewidywane wydatki i dochody; przeznaczać w preliminarzu pewne sumy na określone cele» Preliminowane… …   Słownik języka polskiego

  • zapreliminować — dk IV, zapreliminowaćnuję, zapreliminowaćnujesz, zapreliminowaćnuj, zapreliminowaćował, zapreliminowaćowany «obliczyć i zestawić przewidywane wydatki i dochody; ułożyć preliminarz; przeznaczyć w preliminarzu pewne sumy na określone cele» Wydatki… …   Słownik języka polskiego

  • preliminować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, preliminowaćnuję, preliminowaćnuje, preliminowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sporządzać preliminarz, układać plan dochodów i wydatków : {{/stl 7}}{{stl 10}}Preliminowane… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień